Onderzoek aanvragen

Na consultatie bij uw arts (huisarts of specialist) kan u bij ons terecht voor de nodige medische beeldvorming. Hiervoor krijgt u een aanvraagformulier mee van uw arts. Dit formulier is nodig voor de tussenkomst van uw mutualiteit. Elk aanvraagformulier (ons eigen aanvraagformulier, maar ook het standaard RIZIV-formulier, een voorschriftbriefje of een aanvraagformulier van een andere dienst of ziekenhuis) is geldig zolang de nodige gegevens werden ingevuld.

Voor de tweejaarlijkse screeningsmammografie tussen 50 en 69 jaar dient enkel de uitnodigingsbrief van de Vlaamse overheid te worden meegebracht.

Om een vlotte service te kunnen aanbieden wordt vriendelijk verzocht eerst telefonisch een afspraak te maken. Dit kan alle dagen tussen 8u15 – 18u30. Doorgaans kan het onderzoek de dag zelf of ten laatste de volgende dag plaatsvinden. Periodieke controles (bv mammografie) kunnen ook op langere termijn worden ingepland. Dringende onderzoeken dienen eveneens telefonisch te worden aangevraagd waarbij getracht wordt deze snel in te plannen. Gezien het ene onderzoek meer tijd in beslag neemt dan het andere, zal u gevraagd worden welk(e) onderzoek(en) werden aangevraagd (RX, echo, mammografie, CT, OPG, dentascan, botdensitometrie, infiltratie,..). Het is daarom aangewezen het aanvraagformulier bij de hand te hebben wanneer u de afspraak maakt.

Wat meebrengen:

  • Het aanvraagformulier van uw huisarts of specialist (of uitnodigingsbrief voor de screeningsmammografie).
  • Uw identiteitskaart.

Uw beelden bekijken:

  • Met uw persoonlijke logincode kan u hier de beelden bekijken.
  • U dient vervolgens te klikken op ‘ik ben patiënt’ waarna u uw referentienummer en geboortedatum dient in te geven.

Hoe betalen:

  • Na afloop van het onderzoek dient u enkel het remgeld te betalen. Dit kan contant of met bancontact.
  • Voor de tweejaarlijkse screeningsmammografie van de Vlaamse overheid dient u niets te betalen.
  • Onderzoeken in het kader van een verzekering (waarvoor een dossier is geopend) kunnen we rechtsreeks aan de verzekering aanrekenen indien u de nodige gegevens (verzekering en polisnummer) bij heeft.
  • Onderzoeken in het kader van een medische expertise worden eveneens via de maatschappij verrekend.