Protocol en beelden

De beelden en het verslag van uw patiënten zijn online beschikbaar op http://rx.radiologiepraktijkninove.be en via CoZo.

Het verslag wordt u ook afzonderlijk elektronisch doorgestuurd via Mediring, Medimail of Ehealth.

Gelieve ons te verwittigen indien u het verslag van uw patiënten ook via post wenst te ontvangen.

Indien u niet de aanvrager van het onderzoek bent heeft u het PacsOnWeb-referentienummer nodig om dit online te kunnen bekijken. Dit nummer staat op het verslag vermeld en bevindt zich ook op een apart blad dat uw patiënt meekreeg na het onderzoek.

Online beelden

De beelden en het verslag van uw patiënten zijn online beschikbaar