Vroege opsporing en geïndividualiseerde behandeling

Mammografie

Elk jaar wordt in Vlaanderen bij 6000 vrouwen borstkanker ontdekt. 8 op 10 vrouwen overleven de ziekte dankzij vroege opsporing en geïndividualiseerde behandeling. Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling zal zijn. Borstkanker is zoals de meeste kankers leeftijdsgebonden en komt het meest voor bij vrouwen vanaf 50 jaar. Daarentegen zijn borstkankers onder de leeftijd van 50 jaar agressiever, hetgeen betekent dat ze sneller groeien maar ook sneller uitzaaien. Daarom wordt internationaal aangeraden vanaf de leeftijd van 40 jaar een periodieke controle (bij voorkeur om de 18 maand) te laten verrichten.

Een mammografie maakt het mogelijk de verschillende structuren in de borst (klier- en vetweefsel) zodanig zichtbaar te maken dat zelfs kleine tumoren in een vroegtijdig stadium kunnen worden ontdekt. Bij een voelbare afwijking (knobbeltje) kan een mammografie informatie geven over het goed- of kwaadaardig karakter van het letsel. Vaak is hierbij een aanvullende echografie vereist. Voor het opsporen van borstkanker door middel van een mammografie wordt röntgenstraling gebruikt, echter de dosis van ons digitaal toestel van de laatste generatie is zeer laag en wordt streng gecontroleerd. Om een mammografie te kunnen maken dient de borst te worden gecomprimeerd. Dit kan als lastig worden ervaren. Deze druk op de borst is echter noodzakelijk om het klierweefsel voldoende te spreiden hetgeen een letsel beter zichtbaar maakt en ook om de benodigde hoeveelheid röntgenstralen te verminderen.

Uw arts kan een mammografie, doorgaans in combinatie met een echografie, aanvragen als jaarlijkse, 18-maandelijkse of tweejaarlijkse controle (afhankelijk van de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, leeftijd, densiteit van het klierweefsel en andere risicofactoren) zonder dat u klachten heeft of bij specifieke klachten (pijn, voelbare nodule,..).

Screeningsmammografie

Wie kan deelnemen?:

De Vlaamse overheid organiseert een gratis bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Concreet betekent dit dat elke vrouw vanaf de leeftijd van het jaar waarin ze 50 wordt tot en met het jaar waarin ze 69 wordt tweejaarlijks wordt uitgenodigd om in een erkende mammografische eenheid een screeningsmammografie te laten verrichten.

Dit kan met de uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvkO) of met een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog. Op de uitnodigingsbrief van het CvkO werd reeds een uur en locatie vastgelegd. Elke uitnodigingsbrief is in ons centrum geldig en datum en uur kunnen indien gewenst eenvoudig telefonisch gewijzigd worden via het CvkO of via onze praktijk zelf.

Het bevolkingsonderzoek richt zich enkel tot vrouwen zonder klachten en zonder verhoogd risico op borstkanker.

Resultaat:

Bij 97% van de vrouwen die een screeningsmammografie laat nemen wordt geen afwijking die op borstkanker kan wijzen gevonden. Indien er wel een afwijking wordt vastgesteld krijgt u het advies om verder onderzoek te laten uitvoeren. Een afwijking op de screeningsmammografie betekent echter niet dat u borstkanker heeft. In de meerderheid van de gevallen is het resultaat van het bijkomend onderzoek goedaardig.

Verloop:

De mammografiebeelden worden eerst in onze praktijk beoordeeld op eventuele afwijkingen en worden dezelfde dag naar de CvkO-afdeling in Brussel gestuurd waar deze nogmaals worden beoordeeld door een tweede radioloog, die het resultaat van de eerste niet kent. Indien beide radiologen een verschillende mening zouden hebben, worden de beelden beoordeeld door een derde radioloog. Nadien wordt het resultaat per post naar u en uw huisarts of gynecoloog verstuurd. Dit kan maximaal 3 weken in beslag nemen, al komt de grote meerderheid van de brieven binnen de 2 weken aan.

Herhalen is noodzakelijk:

Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is dan ook zeer belangrijk om een screeningsmammografie om de 2 jaar te herhalen. Laat u dus onderzoeken wanneer u de uitnodiging in uw brievenbus krijgt.

Voorbereiding:

Vermijd voor het onderzoek deodorant, zalf, bodylotion of poeder. Deze producten maken de positionering moeilijker en verstoren de foto.
Gelieve er rekening mee te houden dat bij de screeningsmammografie tussen 50 en 69 jaar geen echografie wordt verricht.