Niet pijnlijk of schadelijk voor het lichaam.

Echografie – Duplex

Echografie is een onderzoekstechniek die gebruik maakt van ultrasone geluidsgolven (5-15 MHz) om anatomische structuren in beeld te brengen. De frequentie van deze geluidsgolven bevindt zich boven het bereik van het menselijk oor (20Hz-20kHz) en zijn dus niet hoorbaar. Een sonde zendt de geluidsgolven door het lichaamsdeel en ontvangt de weerkaatste echo’s van de onderliggende weefsels. Op basis van de kwantiteit van deze echo’s (het percentage weerkaatste golven is afhankelijk van het verschil in geluidssnelheid tussen de verschillende weefsels) wordt het weefseltype afgeleid en op basis van de tijd tussen het uitzenden en het ontvangen wordt de diepte bepaald. Deze informatie wordt getoond als 2D beeld waardoor organen, spieren, pezen, ligamenten, gewrichten, huidletsels e.d. kunnen worden bekeken.

Bij dopplerechografie (duplex) wordt op basis van een frequentieshift (dopplereffect) in de echogolven t.g.v. de weerkaatsing op bewegende deeltjes (bloedcomponenten) de snelheid en flowrichting van dit bloed in aders en slagaders berekend. Deze gegevens kunnen in de tijd op een grafiek worden uitgezet waarbij flowcurves worden gemaakt.

Om de geluidsgolven perfect naar het lichaam te kunnen geleiden dient een gel te worden gebruikt. Deze wordt tijdens het onderzoek aangebracht op het te onderzoeken lichaamsdeel. Nadien worden doekjes aangeboden om de gel af te vegen.

Een echografie is niet pijnlijk en niet schadelijk voor het lichaam. Het kan dus ook perfect bij zwangere vrouwen worden gebruikt. Deze onderzoekstechniek kan bovendien op het gehele lichaam worden toegepast.

Onderzoeken

Musculoskeletale echografie

Echografie voor letsels ter hoogte van de huid, het onderhuids vetweefsel, de ligamenten, pezen, spieren, slijmbeurzen, gewrichten en (grote) zenuwen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij sportletsels, verstuikingen, overbelastingsletsels, maar ook bij voelbare nodules, zwellingen, zichtbare letsels of bij pijn aan pezen, spieren of gewrichten.
Vaak wordt een aanvullende RX-foto van het betreffende lichaamsdeel gevraagd voor opsporing van gewrichtsdegeneratie (artrose), verkalkingen ter hoogte van pezen, spieren of kraakbeen, een eventuele fractuur of andere botletsels.

voorbereiding: geen

Echografie van de borst

Een echografie van de borsten gebeurt complementair bij een mammografie indien:

 • Er sprake is van dens borstklierweefsel bij asymptomatische patiënten ter verhoging van de detectiegraad.
 • Er klachten (pijn, nodule,..) zijn ter hoogte van één of beide borsten.

Een echografie van de borsten kan soms zonder mammografie gebeuren indien:

 • Het een opvolging betreft van een of meerdere gekende (goedaardige) letsels.
 • De patiënt(e) nog jong is.
 • De patiënte zwanger is of borstvoeding geeft en een mastitis of lactactie-abces vermoed wordt.
 • Het een drainage van een cyste betreft.

Doel van de echografie:

 • Verhogen van het detectiepercentage tumoren bij periodieke controle zonder klachten.
 • Onderscheiden van normaal klierweefsel en goedaardige of kwaadaardige letsels bij klachten.
 • Beslissen op basis van de echografie en mammografie of een bijkomende punctie/biopsie of een bijkomend onderzoek (MRI) aangewezen is..

voorbereiding: geen

Echografie van de buik (abdomen)

Een abdominale echografie omvat de organen in boven- en / of onderbuik: milt, nieren, lever, galblaas, pancreas, aorta, blaas en mannelijk/vrouwelijk klein bekken (transabdominaal). Het onderzoek dient om afwijkingen ter hoogte van deze organen aan te tonen. Dit kan gaan over infectie, inflammatie, traumatische letsels of tumoren. Echografie van het abdomen is een eerstelijnsonderzoek en geeft in vele gevallen voldoende informatie. In een aantal gevallen dient een bijkomend onderzoek verricht te worden.

Voorbereiding: voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn d.w.z. 4 à 6 uur voor het onderzoek niets eten. Beperkt drinken en noodzakelijke medicatie innemen mag wel.

Echografie van nieren en blaas

Een echografie van nieren en blaas richt zich specifiek op deze organen. Om de blaas optimaal te kunnen beoordelen moet er voldoende urine in aanwezig zijn.

Voorbereiding: niet plassen tot minstens 2 uur vóór het onderzoek en bij voorkeur een extra glas water drinken in deze periode. Indien er toch geplast werd, dient nog voldoende water gedronken te worden voorafgaand aan het onderzoek.

Gynaecologische echografie

Een echografie van uterus en ovaria begint steeds via de buik. Omdat de organen diep in het klein bekken gelegen zijn dient soms afhankelijk van de indicatie en de leeftijd aansluitend een inwendige echografie te worden verricht voor betere beoordeling. Hieraan voorafgaand zal worden gevraagd zo mogelijk te plassen (een toiletruimte bevindt zich naast de echografiezaal).

voorbereiding: geen

Echografie van de prostaat

Een echografie van de prostaat begint steeds via de buik. Omdat de prostaat diep in het klein bekken gelegen is dient aansluitend, indien er geen contra-indicaties zijn, een inwendige echografie te worden verricht voor betere beoordeling. Hieraan voorafgaand zal worden gevraagd zo mogelijk te plassen (een toiletruimte bevindt zich naast de echografiezaal).

voorbereiding: geen

Echografie van het scrotum

Een echografie van het scrotum wordt uitgevoerd bij vermoeden van (bij)balontsteking, spataders, vocht/bloeduitstorting, een voelbare nodule, na een trauma etc.

voorbereiding: geen

Echografie van de schildklier

Een echografie van de schildklier (en bijschildklieren) wordt verricht ter beoordeling van het volume, een eventuele ontsteking of nodules. Op basis van de internationale TIRADS classificatie wordt de noodzaak tot opvolging of FNAC biopsie weergegeven.

voorbereiding: geen

Echografie van de hals

Een echografie van de hals wordt verricht voor de beoordeling van de schildklier, de bijschildklieren, de speekselklieren, de lymfeklieren van de hals en ter oppuntstelling van een zichtbare of voelbare zwelling of nodule.

voorbereiding: geen

Echografie van de heupen bij zuigelingen

Bij zuigelingen en baby’s wordt gekeken of de heupkoppen zich goed in het heupgewricht bevinden en of deze mooi gevormd zijn. Op basis van hoekmetingen worden de heupen ingedeeld volgens matuur (normaal) of dysplastisch (niet normaal) met meerdere subtypes (Graf classificatie). Dit onderzoek wordt voornamelijk aangevraagd indien er bij pediatrisch onderzoek een heupklik voelbaar is bij de Ortolani test, bij een asymmetrische bilplooi etc.

voorbereiding: een fopspeen bij de hand hebben is aangewezen gezien het voor de metingen belangrijk is dat de baby zo rustig mogelijk ligt.

Echografie van de schedelinhoud bij zuigelingen

bij zuigelingen en baby’s tot 6-12 maanden kunnen via de fontanellen (kraakbenige openingen in de schedel) de hersenen worden bekeken. Het onderzoek kan afwijkingen aan de witte stof, anatomische afwijkingen, bloedingen, cysten e.d. aantonen.

voorbereiding: geen

Doppleronderzoeken

Onderzoek van de bloedvaten, veneus of arterieel:

 • Opsporen van een klonter (trombose) van een diepe ader (DVT) of een oppervlakkige ader (tromboflebitis).
 • Beoordeling van de kleppen van de aders, meestal t.h.v. de benen (veneuze insufficiëntie).
 • Opsporen van een vernauwing (stenose) of verstopping (occlusie) van een slagader.

Doorgaans hebben deze onderzoeken betrekking op de halsvaten, de aorta en de bloedvaten van armen of benen.

Infiltraties

Bij echogeleide infiltraties kan op steriele wijze met gebruik van de echografiesonde een injectienaald accuraat ter hoogte van de gewenste locatie ingebracht worden, waarna een product (meestal cortisone) geïnjecteerd kan wordt.

Doorgaans betreft het een van de volgende locaties:

 • In een bursa (slijmbeurs).
 • Rondom een ontstoken pees.
 • In de carpale tunnel.

Voorbereiding:

 • Er is geen specifieke voorbereiding vereist.
 • Er wordt enkel gevraagd om zelf het product (op voorschrift van de aanvragende arts) mee te brengen gezien we dit niet standaard op voorraad hebben.