Overzichtsopname van het gebit

OPG

Een orthopantogram is een panoramische overzichtsopname van het gebit waarbij de tandenrijen over ongeveer 180° op een 2D beeld worden afgebeeld. Deze geeft een globaal overzicht van de aanwezigheid en positie van de tanden, geoccludeerde tanden, uitgevoerde tandbehandelingen, aantasting van het glazuur, het periodontium, de afgebeelde sinussen e.d.

voorbereiding: geen

Télé-opname

Een télé-opname geeft in zijaanzicht de graad van malocclusie van de voorste tanden weer, vaak in het kader van een geplande orthodontische behandeling. Een tweede opname geeft een beter zicht op de vorm van de weke delen rondom het gebit.

voorbereiding: geen

Dentascan

Een dentascan is een volume-scan van boven- en onderkaak. Het verschil met een OPG is dat het gebit driedimensionaal wordt gescand waarbij deze data nadien in de gewenste vlakken en met de gewenste resolutie kan worden gereconstrueerd. Doorgaans gebeurt dit axiaal, coronaal en parasagittaal. Er wordt ook een op OPG gelijkende reconstructie gemaakt. Deze informatie laat toe om de exacte positie en stand van geoccludeerde of surnummeraire tanden, dentale behandelingen, cariës, (apicale) periodontitis, odontogene sinusitis, botkwaliteit en -dikte, afstand tot het alveolaire kanaal e.d. in detail te bekijken.

voorbereiding: geen