Protocol en beelden

De beelden en het verslag van uw patiënten zijn online beschikbaar op http://rx.radiologiepraktijkninove.be.

Indien u niet de aanvrager bent van een onderzoek heeft u het referentienummer nodig om dit te kunnen bekijken. Dit nummer staat op het verslag vermeld en bevindt zich ook op een apart blad dat uw patiënt meekreeg na het onderzoek.

De beelden en verslagen van uw patiënten zijn ook nog steeds beschikbaar op https://mbv.dr.crommelynck.be.

U kreeg hiervoor een logincode voor u persoonlijk, voor uw groepspraktijk of voor uw ziekenhuisdienst. De gebruikersnaam en het wachtwoord dient u rechts op de site in te vullen. Na het inloggen kan u de beelden en verslagen van al uw patiënten raadplegen.

Het verslag wordt u ook afzonderlijk elektronisch doorgestuurd via Mediring, Medimail of Ehealth.

Gelieve ons te verwittigen indien u het verslag van uw patiënten ook via post wenst te ontvangen.

Online beelden

De beelden en het verslag van uw patiënten zijn online beschikbaar

Online beelden

De beelden en het verslag van uw patiënten zijn online beschikbaar